Friday, October 19, 2012

Expanded Metal, ตะแกรงฉีก, ตะแกรงทางเดิน และตะแกรงยืด

ตะแกรงฉีก หรือ ที่เรียกกันหลากหลายว่าตะแกรงยืด และ ตะแกรงทางเดิน ที่ทางบริษัทรุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัดผลิตขึ้นมา มาตรฐานขนาดที่ 4’x8’ , 5’x10’ และ 2’x20’ ต่อแผ่น และ ต่อม้วนตามลำดับ ตะแกรงยืดนั้นมีขั้นตอนการผลิตโดยเริ่มที่การเจาะเป็นรูในข้างต้นและทำการยืดหรือฉีกออกให้เป็นรูปตาข่ายข้าวหลามตัด หรือรูปรังผึ้งในแบบตะแกรง15A ตะแกรงยืดที่บริษัทรุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด เป็นผู้ผลิตนั้นจะมีความทนทาน แข็งแรง ยากต่อการทำลายเนื่องจากเป็นเหล็กเนื้อเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักได้ดีในการทำเป็นตะแกรงปูทางเดิน

วัตถุดิบที่บริษัทรุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด ใช้ในการผลิตมีหลายประเภทได้แก่ เหล็ก, เหล็กซิงค์, อลูมิเนียม และสแตนเลส

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลที่น่าสนใจได้โดยตรงที่ บริษัทรุ่งอรุณแมชชีนเนอรี่(1989)จำกัด โทร.02-2143647, 02-2162342, 081-9349199 และแฟกซ์ 02-2159885, 02-2162344 หรือเข้าชมเว็ปไซต์ได้ที่ www.rama1989.com